Feiten

De Naam

De gemeente Giessenburg ontstond per 1 januari 1957 door samenvoeging van de voormalige gemeenten Peursum, Giessen-Nieuwkerk en Giessen-Oudekerk. De naam Giessenburg is afgeleid van het oude adellijke kasteel, de Giessenburght. Giessenburght is in de loop der jaren in het bezit geweest van vele families: de families Van Brederode, Van Gent, Van Wena en Van Drenckwaert. U vindt deze namen nog terug in de Giessenburgse straatnamen.

De Giessen

Het riviertje De Giessen is nu een lieflijk binnenwater. Vroeger had ze venijnige korte bochten door het land geslagen en regelmatig brak ze door de gebrekkige bedijkingen heen. Daardoor onstonden wielen. De wiel aan de Doetseweg is ontstaan in het jaar 1553 bij een dergelijke dijkdoorbraak. Het Pinkeveer is nu een voetgangers- en fietsbrug over de Giessen. Vroeger was het een belangrijke verbinding in de route Gouda-Schoonhoven-Gorinchem. Het begon ooit als een echt veer Mens en dier maakte er de overtocht mee. En ook de postkoets, die van Gorinchem naar Gouda reed, deed Pinkeveer aan als pleisterplaats en vervolgde de route via de Postkade. Later kwam er een tolbrug. Naast de brug stond het tolhuis. Voor de giessenburgse voorvaderen een belangrijke plaats in het alledaagse leven.Het was dé uitgaansmogelijkheid in vroeger dagen.

De Kerk

In de Nederlands Hervormde Kerk is een grafkelder waarin de Heren van Giessenburg zijn begraven. Ook bezit deze kerk mooie rouwborden.

Kijk ook op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Giessenburg