Feiten

De Naam

Voor zover bekend is, komt de naam blokland voor het eerst voor in het jaar 1323. De Heren van Arkel, die ondermeer dit gebied in bezit hadden, hadden om hun land een ringdijk gelegd, van de Hoogbloklandse Paal via Hoogblokland naar Hoornaar. Zij gebruikten de natuurlijke hoogten (donken) in het toenmalige veengebied. De naam blokland komt van "beloken land". Het in cultuur brengen van het land gebeurde vanaf de rivieroevers. Het duurde vrij lang voor men in dit gebied tot het graven van sloten en opwerpen van kaden overging. Daardoor bleef het lang een vrij ontoegankelijk en besloten gebied, een "beloken land".

Van Napoleon en oude boerderijen

Napoleon liet de Bazeldijk bestraten. De dijk zelf is al in de Middeleeuwen aangelegd. Het bestraten was toen iets bijzonders. Napoleon gebruikte de weg als verbinding -voor troepenverplaatsingen- tussen Amsterdam - Utrecht - Breda - Parijs. Veel later is de A27 er voor in de plaats gekomen.

Speciale aandacht verdienen twee zeer oude boerderijen. De eerste staat tegenover de kerk en heeft twee wapens boven de voordeur. Eén wapen is van de familie Van Muijlwijk die hier, na de St. Elisabethsvloed in 1421, kwam wonen. De tweede boerderij staat tegenover de Beemdweg en dateert van ± 1600.

De kerk

De Nederlands Hervormde Kerk uit 1880 heeft een kansel uit het vorige kerkgebouw en vermeldt het jaartal 1632. Vroeger was Hoogblokland boomrijk. Op oude foto's zie je hoe fraai de Dorpsweg er uitzag. De bomen maakten plaats voor de huizen. Door de aanplant van lindebomen, het plaatsen van antiek aandoende lantarenpalen en een bestrating van klinkers aan weerzijden van het wegdek, heeft het hart van het dorp weer iets meer van de sfeer van vroeger.

Kijk ook op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogblokland