Projecten en werkzaamheden Arkel

 • Fase 1 van de 2e ontsluitingsweg in Arkel is afgerond.

  Fase 1 van de werkzaamheden aan de 2e ontsluitingsweg in Arkel is afgerond. De Kuiper Infrabouw is intussen gestart met de werkzaamheden van fase 2. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van het riool en het herinrichten van het Hoefpad gelegen tussen de Mispeldreef en Bessendreef.

 • Aanleg 2e ontsluitingsweg in Arkel update september 2018

  Binnenkort start De Kuiper Infrabouw met de aanleg van de tweede ontsluitingsweg in Arkel. Op dit moment werkt de aannemer nog aan de laatste voorbereidende werkzaamheden, waarbij hij het fietspad en de kabels & leidingen omlegt.

 • Verkeerscirculatie Arkel

  De komende jaren werkt de gemeente Giessenlanden aan een betere ontsluiting van Arkel. In 2013 heeft de gemeente een visie op de verkeerscirculatie voor Arkel vastgesteld met als uitgangspunt dat er een tweede ontsluiting zou komen. De aanleg van de tweede ontsluitingsweg zorgt ervoor dat de oude kern van Arkel een tweede toegang krijgt en niet afhankelijk is van één weg in en uit het dorp. Zo creëren we een rondweg via Raadhuisstoep, Pr. Margrietstraat, Dr. Dreeslaan en de tweede ontsluitingsweg.

 • Herstraten (gedeelte) Vlietskade Arkel

  Op maandag 19 maart wordt gestart met het herstraten van de Vlietskade in Arkel.

 • Ontwikkeling bedrijventerrein ‘Groote Haar’ Gorinchem

  Gemeente Gorinchem heeft plannen om ten noorden van Gorinchem een nieuw regionaal bedrijventerrein te realiseren: Groote Haar. De totale gebiedsontwikkeling bestaat uit de volgende onderdelen: het bedrijventerrein, de windmolens en de aansluiting A27 met de verbindingsweg naar het bedrijventerrein Groote Haar.

 • Stationsomgeving Arkel

  Begin 2016 is de stationsomgeving rond MerwedeLingelijn-station Arkel aangepakt. De aanleg van de fietsstraat en parkeervoorzieningen zijn op 25 april 2016 afgerond. 

 • Het Raadhuisplein

  KleurrijkWonen heeft  aan het Raadhuisplein een gezondheidscentrum ontwikkeld met daarboven 12 huurappartementen. Het plan is ontwikkeld in nauw overleg met de zorgverleners in Arkel. Boven de begane grond, waar de zorgverleners zijn gevestigd, zijn twee lagen met appartementen gerealiseerd. Hiernaast ziet u het resultaat.

 • Plein 983 en omgeving

  Op het Plein 983 en in de Harpstraat wordt de bestrating vernieuwd. Onder het plein wordt een waterberging gerealiseerd, zodat een grote hoeveelheid regenwater opgevangen wordt en vertraagd kan worden afgevoerd. Hiermee wordt de kans op wateroverlast door extreme buien verkleind. De bestrating wordt hier waterdoorlatend gemaakt. Daarnaast wordt ook het groen en de straatverlichting vernieuwd.

 • De Schoolstraat

  Deelgebied 3 bestaande uit De Schoolstraat, de locatie van de voormalige melkfabriek en ’t Waardje zijn belangrijke en vooral in het oog springende locaties. Toen in 2006 de planvorming begon van het totale Centrumplan Arkel waren er plannen om appartementen en mogelijk een hotel te realiseren op de locatie van de voormalige melkfabriek. Deze optie is door de jaren heen niet haalbaar gebleken en inmiddels heeft de eigenaar van het terrein andere plannen gemaakt en inmiddels verwezenlijkt waarbij deze locatie grotendeels een eigentijdse aanblik heeft gekregen en er verschillende bedrijven zijn gevestigd. Voor het herinrichten van ’t Waardje hebben een aantal Arkelse verenigingen het initiatief genomen om te komen tot een invulling met meerdere gebruiksmogelijkheden. De verenigingen hebben hiertoe in de zomer van 2014 en 2015 een pilot gedraaid.

 • Dorpshuis

  Uit het stedenbouwkundig plan is gebleken dat het dorpshuis in Arkel te ver was weggestopt achter in de woonwijk om als goed dorpshuis te kunnen fungeren. Daarom is voorgesteld om de locatie van het dorpshuis te verplaatsen en een nieuwe multifunctionele accommodatie te realiseren. Om door te kunnen met de stedenbouwkundige invulling van de Woonbuurt (Kroon van Arkel) was het nodig dat er een besluit genomen werd over het al dan niet slopen van dorpshuis Odina.

 • Centrumplan Arkel; hoe het begon

  De oude kern van Arkel is een wijk uit de jaren ’50. De huizen en gebouwen staan hier dicht op elkaar en er is te weinig parkeergelegenheid bij de winkels. Bovendien neemt het in dit gebied een te prominente plek in. Er ontstond behoefte aan een toekomstvisie met als doel de oude kern een positieve impuls te geven. Bewoners en gebruikers werden betrokken en er werd gesproken over hoe zij de toekomst zagen. Vervolgens werd met hulp van deskundigen plannen gemaakt voor de ontwikkeling van het centrum van Arkel.

Archief