Projecten en werkzaamheden Hoogblokland

  • Duurzame buitenruimte

    Door het project ‘Duurzame Buitenruimte’ krijgt de openbare ruimte binnen de dorpen van Giessenlanden een extra kwaliteitsimpuls. Daarnaast besparen we met het project op onderhoud en sluiten we aan bij de wensen en behoeften van de samenleving. De gemeente is in het kader van het project Duurzame Buitenruimte in opdracht van de raad bezig met de voorbereiding van de realisatie van 4 speerpunten.

  • Multifunctioneel centrum Hoogblokland

    In 2012 is een aanvang gemaakt het uitwerken van het idee voor MFC Hoogblokland dat als onderdeel van het 2011 gereedgekomen Masterplan Hoogblokland is gepresenteerd. Na een lange aanlooptijd is de planvorming voor het MFC in een stroomversnelling gekomen en hebben betrokken partijen in ongeveer een jaar de opzet voor de het huidige plan met elkaar ontwikkeld.

  • Ontwikkeling bedrijventerrein ‘Groote Haar’ Gorinchem

    Gemeente Gorinchem heeft plannen om ten noorden van Gorinchem een nieuw regionaal bedrijventerrein te realiseren: Groote Haar. De totale gebiedsontwikkeling bestaat uit de volgende onderdelen: het bedrijventerrein, de windmolens en de aansluiting A27 met de verbindingsweg naar het bedrijventerrein Groote Haar.

Archief