Projecten en werkzaamheden Noordeloos

 • Officiële eerste knikker voor MFC Noorderhuis

  De oudste en de jongste leerling van de School met de Bijbel uit Noordeloos hebben op donderdag 12 april samen met wethouder Elisabeth van Leeuwen van de gemeente Giessenlanden de eerste knikkers gelegd als symbolische eerste “steen” voor de nieuwbouw van MFC Noorderhuis. Tijdens de feestelijkheden ontving de Stichting Dorpshuis Noordeloos van Coöperatiefonds Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden een cheque als bijdrage in verdere inrichting van het dorpshuis.

 • Duurzame buitenruimte

  Door het project ‘Duurzame Buitenruimte’ krijgt de openbare ruimte binnen de dorpen van Giessenlanden een extra kwaliteitsimpuls. Daarnaast besparen we met het project op onderhoud en sluiten we aan bij de wensen en behoeften van de samenleving. De gemeente is in het kader van het project Duurzame Buitenruimte in opdracht van de raad bezig met de voorbereiding van de realisatie van 4 speerpunten.

 • Nieuwbouw MFC Noorderhuis

  In Noordeloos wordt aan de rand van de kern een nieuw multifunctioneel centrum -het Noorderhuis – gerealiseerd. Het energieneutrale Noorderhuis biedt ruimte voor verenigingen, ontmoetingen , sport, onderwijs, zorg en kinderopvang. In nauwe samenwerking met de Stichting Dorpshuis Noordeloos en de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van de scholen met de bijbel Noordeloos, kindercentrum Bobbi en de plaatselijke verenigingen is het ontwerp van het Noorderhuis tot stand gekomen. Het nieuwe Noorderhuis zal de komende tientallen jaren een waardevolle bijdrage gaan leveren aan de leefbaarheid en levendigheid van het dorp Noordeloos.

 • CPO Noordeloos, locatie School met de Bijbel

  Gezamenlijk uw droomwoning in Noordeloos ontwikkelen? Dat wordt nu mogelijk op de locatie van De school met de Bijbel. Als gevolg van de ontwikkeling van het Noorderhuis is op de locatie van de school woningbouw gepland volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
 • CPO Noordeloos, locatie Dorpshuis

  Voor de locatie van het dorpshuis is het kavelpaspoort bekend. In het kavelpaspoort zijn de randvoorwaarden van de locatie beschreven waarbinnen de CPO-deelnemers hun plan kunnen realiseren. Op de begane grond zal een maatschappelijke functie (dokterspraktijk) gesitueerd worden. Daarnaast kunnen er op de 1e verdieping appartementen gerealiseerd worden. Gedurende het CPO-proces bepalen de deelnemers zelf hoe groot het appartement wordt en daarmee de VON-prijs van de woning.

 • Ontwikkeling bedrijventerrein ‘Groote Haar’ Gorinchem

  Gemeente Gorinchem heeft plannen om ten noorden van Gorinchem een nieuw regionaal bedrijventerrein te realiseren: Groote Haar. De totale gebiedsontwikkeling bestaat uit de volgende onderdelen: het bedrijventerrein, de windmolens en de aansluiting A27 met de verbindingsweg naar het bedrijventerrein Groote Haar.

Archief