Feiten

De naam

Over deze naam gaan veel verhalen. Eén spreekt over "Scaerluin", grappenmaker of spotvogel. Het dorp herbergde vroeger blijkbaar veel mensen die het leven van de vrolijke kant benaderden. Een andere verklaring noemt "Schele Luintje", een bijvrouw van één der Heren van Arkel. Zeer waarschijnlijk is Schelluinen een verbastering van het bijbelse "Ascalon", havenstad van Jeruzalem, waarvan het bezit tijdens de kruistochten vaak is bevochten. De vroegste schrijfwijze voor Schelluinen (te weten "Scalun" in een oorkonde van 1220), vertoont veel gelijkenis met "Skalon", de middeleeuwse schrijfwijze voor Askalon.

Betuwelijn

Door de aanleg van de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen in 1883, werd het dorp uit zijn isolement gehaald. In Schelluinen kwam ene halte, die echter in 1929 weer werd opgeheven.

De Nederlands Hervormde Kerk dateert van 1900 en staat op de plaats waar eerder de oude kerk stond, die reeds in de 14e eeuw was gebouwd. Ten noorden van de kerk stond eens het Commandeurshuis van de Ridders van de Duitse Orde. Deze orde kreeg bekendheid door deelname aan de kruistochten. Het fraaie Huis Schelluinderberg werd rond 1566 gesticht. Ooit was het het buitenverblijf van de Gorinchemse burgemeester Snouck. In 1841 woedde in de dorpskern een grote brand, waarbij een jong meisje om het leven kwam en zes huizen verloren gingen.

De Schelluinse Vliet, die langs dit mooie dorp stroomt, werd vroeger gebruikt om het rioolwater van Gorinchem te lozen. Na een jarenlange strijd tussen het Waterschap "De Overwaard" en de gemeente Gorinchem is er uiteindelijk een rioolwaterzuiveringsinstallatie gekomen en werd daarmee dit "stinkend probleem" voor de bewoners langs de Vliet gelukkig opgelost.

Het aanzien van de dorpskern is de laatste jaren wat veranderd. Het nieuwe bestemmingsplan "Over de Vliet" geeft een uitbreiding van de bebouwing in westelijke richting.

Meer info op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schelluinen